en hy

Թումո լաբեր

Թումո լաբերի մասին

Թումո լաբերը տեխնոլոգիաների և ինժեներության անվճար կրթական հանգույց է, որը կապում է բարձրագույն կրթությունն արդյունաբերության հետ: 18 տարեկանը լրացած յուրաքանչյուր ոք կարող է մասնակցել նախագծին և սովորել հատուկ Լաբերի համար մշակված` եզակի մեթոդաբանությամբ ծրագրով:

Թումո լաբերն իրականացնում է տեխնիկական նախագծեր հետևյալ ոլորտներում և թեմաներով`

Ոլորտներ

icons-20
Մեքենայական ուսուցում

icons-15
Ռոբոտիքս

icons-16
Բլոքչեյն

icons-17
Տվյալագիտություն

icons-18
Կիբեր անվտանգություն

icons-10
Ավտոմատացում

icons-11
AR և VR

icons-12
3D տպագրություն

icons-13
Մոդելավորում

icons-19
Բանացանց (IoT)

Թեմաներ

icons-03
Թվային առողջապահություն

icons-02
Կայունության ապահովում

icons-01
Սմարթ քաղաքներ

icons-09
Մոբիլություն

icons-14
Ֆինանսներ

icons-04
էթիկա և գաղտնիություն

icons-05
Խաղերի ստեղծում

icons-06
Արդյունավետություն

icons-07
Կրթություն

icons-08
Մշակույթ և զբոսաշրջություն

Դարձիր ուսանող

Թումո լաբորատորիաները անվճար կրթական ծրագիր է, որին կարող են մասնակցել 18 տարին լրացած երիտասարդ մասնագետներ և ուսանողներ: Լաբերի նախագծերը կամուրջ են ստեղծում ակադեմիական և արդյունաբերական ոլորտների միջև՝ թույլ տալով ուսումնասիրել տեխնոլոգիաները և ձևավորել նոր թվային դարաշրջանը: Այստեղ պարտադիր չէ ունենալ համալսարանական կրթություն կամ փորձ, եթե տվյալ նախագիծը որևէ ոլորտից բազային գիտելիքներ կամ հմտություններ չի պահանջում։

Նախագծերի շրջանակներում լաբերի գործընկեր կազմակերպությունների մասնագետները ուսանողների համար անցկացնում են 3-6 ամիս տևողությամբ գործնական դասընթացներ, որոնք պահանջում են շաբաթական 7-10 ժամ զբաղվածություն: Դրանց ընթացքում ուսանողները ստանում են արդիական և կիրառական հմտություններ նորարարական ոլորտներում, և միաժամանակ իրականացնում ավարտուն նախագծեր, որոնք ապագայում օգտագործվում են իրական կյանքում:

Ծրագիրը տրամադրում է կրթություն տեխնոլոգիաների, կիրառական գիտության և ինժեներության ոլորտներում` լրացնելու ուսանողների տեսական գիտելիքները գործնական հմտություններով, ինչը հնարավորություն է տալիս նրանց լինել մրցակցային ժամանակակից աշխատաշուկայի պայմաններում:

Դարձիր գործընկեր

Թումո լաբորատորիաները հիանալի հնարավորություն կարող է ընձեռել այն կազմակերպություններին կամ հետազոտական կենտրոններին, որոնք փնտրում են տաղանդներ և ցանկանում են ճանապարհ հարթել երիտասարդների համար, կապ հաստատել տեղացի և միջազգային մասնագետների հետ։

Թումո լաբորատորիաները ընկերություններին և հետազոտական կենտրոններին առաջարկում է համագործակցության 3 ուղղություն․

1) Կորպորատիվ նախագիծ
Նախագծի բնույթը բխում է գործընկեր կազմակերպության պահանջներից և կարիքներից։ Սակայն թեմայի ընտրությունը և իրականացման նպատակները պետք է լինեն այնպիսին, որ նախագծի ավարտից հետո հնարավոր լինի իրականացնել հետազոտություններ։ Բացի այդ նախագիծը պետք է նպաստի հայկական տեխնոլոգիական էկոհամակարգի զարգացմանը։

2) Համաֆինանսավորվող նախագիծ
Այն գործընկերներին հնարավորություն է տալիս ստեղծել մասնագիտական ցանց և տեղեկատվության փոխանակման տարբեր հարթակներ։ Այս դեպքում պարտադիր է, որ նախագծի ավարտին ուսանողները գրեն գիտական աշխատանքներ՝ հրատարակություններ կամ թեզեր։ Համաֆինանսավորվող նախագծերի շրջանակում կարող են ներգրավվել տարբեր կազմակերպություններ՝ համալսարաններ, վերլուծական֊հետազոտական կենտրոններ, մասնավոր ընկերություններ, որոնք ամբողջությամբ կամ մասնակի կֆինանսավորվեն Թումո լաբորատորիաների,  ընկերությունների, ՀԿ֊ների կամ պետական կառույցների կողմից, ինչպիսին է օրինակ՝ Եվրոպական միությունը։

3) Հետազոտական և ուսուցանող թիմ
Անհատ մասնագետներ կամ ընկերություններ հնարավորություն ունեն կամավոր աշխատել նախագծի ղեկավարի հետ աշխատող թիմում՝ օգնելու առաջադրանքներ տալու կամ հետազոտություն անցկացնելու հարցում։ Թիմի անդամ կարող են դառնալ փորձառու մասնագետներ, ընկերությունների աշխատակիցներ, ինչպես նաև գիտական աշխատանք գրող ու արդեն գիտական աստիճան ունեցող երիտասարդ մասնագետներ։

Գործընկեր դառնալու համար կարող եք լրացնել այս համագործակցության ձևաթուղթը, իսկ հավելյալ տեղեկատվություն ստանալու համար խնդրում ենք գրել eutumocc@tumo.org էլեկտրոնային հասցեին՝ թեմա բաժնում նշելով «Թումո լաբորատորիաների հետ համագործակցություն»։

Հաճախ տրվող հարցեր

Ո՞վ կարող է դիմել

18 տարեկանը լրացած յուրաքանչյուր ոք կարող է դիմել Թումո լաբերի նախագծերին մասնակցելու համար։ Պարտադիր չէ ունենալ համալսարանական կրթություն կամ փորձ, եթե տվյալ նախագիծը որևէ ոլորտից բազային գիտելիքներ ու հմտություններ չի պահանջում։

Ինչպե՞ս դիմել

Նախընտրելի նախագծում սեղմե՛ք Դիմել և կցե՛ք ձեր CV֊ն։

Ի՞նչ է հայտի գործընթացը:

Հայտի գործընթացն ամեն նախագի դեպքում կարող է տարբեր լինել, սակայն յուրաքանչյուր դիմում նվազագույնը պետք է անցնի CV-ի ընդունման և
հարցազրույցի փուլ։

Ի՞նչ անել, եթե չեմ անցել հաջորդ փուլ։

Եթե դիմել եք նախագծին և չեք ընդունվել, ապա կարող եք դիմել արդեն հայտեր ընդունող մյուս նախագծերին կամ սպասել հաջորդներին։ Ի դեպ, միաժամանակ կարող եք դիմել մեկից ավելի նախագծերի։

Կարո՞ղ եմ մասնակցել միաժամանակ մի քանի նախագծի։

Ցավոք, բայց ոչ։ Քանի որ հաճախ նախագծերը զուգահեռ են ընթանում և յուրաքանչյուրը պահանջում է շաբաթական 7-8 ժամ զբաղվածություն։

Ծրագրի ավարտին ստանալու՞ եմ վկայագիր:

Ոչ։ Թումո լաբերը լրացուցիչ կրթական ծրագիր է և ուսանողները չեն ստանում մասնակցության վկայագրեր։ Դուք կարող եք պահանջել տեղեկանք այն ընկերությունից, որի հետ աշխատում եք նախագծի շրջանակում։ Համալսարանի ուսանողները կարող են ինքնուրույն տեղեկացնել դասախոսներին նախագծին մասնակցելու մասին, որպեսզի ավարտին հաշվարկվեն իրենց կրեդիտները։